Jaizkibel, Bidasoaren mendebaldean /al oeste del rio Bidasoa